Koronahjelp i kommunene i tidligere Hordaland

Det er mange som har spørsmål om koronaviruset og kommunal beredskap, hjelpetilbud og endring i offentlige tjenester i disse dager. Her finner du en liste du kan bruke for å orientere deg om tilbudet i din kommune. Øverst finner du generelle råd til dem som er i risikogruppen for alvorlig sykdom i kjølvannet av en virusinfeksjon. Du kan også ringe nasjonal informasjonstelefon på 815 55 015

Nyhetssak fra 01. april 2020

Glasskunst. Lyset skinner gjennom tette rader av glassperler og hjerter i ulike farger

Råd til risikogrupper https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/hygienerad-og-risikogrupper/rad-til-risikogrupper

Hovedside Bergen kommune der tema er koronavirus: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

Bergen kommunes tilbud – her finner du oppdatert informasjon om de ulike offentlige tilbudene i Bergen, hvilke som er redusert, hvilke som er stengt og hvilke som fungerer som vanlig https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/kommunens-tjenester

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Øygarden kommune https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-velferd/koronaviruset/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Etne kommune https://www.etne.kommune.no/corona.524833.nn.html

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Sveio kommune https://www.sveio.kommune.no/koronaviruset/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Bømlo kommune. Bruk hjelpetelefonen 81555015 https://www.bomlo.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/kommunal-smittevern/koronavirus-kommunal-informasjonsside.233991.aspx

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Stord kommune https://www.stord.kommune.no/informasjon-kring-koronaviruset.6289263-425576.html

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Fitjar kommune (PDF-dokument) https://www.fitjar.kommune.no/koronainformasjon-fraa-fitjar-kommune.6288514-425336.html

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Tysnes kommune https://www.tysnes.kommune.no/samla-informasjon-om-tiltak-i-tysnes-kommune.6291067-312078.html

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Kvinnherad kommune https://www.kvinnherad.kommune.no/her-finn-du-koronainfo.525686.nn.html

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Ullensvang kommune https://ullensvang.kommune.no/?page_id=2742

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Eidfjord kommune https://www.eidfjord.kommune.no/koronavirus/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Ulvik herad https://www.ulvik.kommune.no/korona-informasjon/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Voss kommune https://voss.herad.no/samleside-om-korona/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Kvam herad https://www.kvam.no/korona/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Samnanger kommune https://www.samnanger.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/rad-og-informasjon-om-koronavirusinfeksjon.33638.aspx

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Bjørnafjorden kommune https://bjornafjorden.kommune.no/brann-samfunnssikkerheit-og-beredskap/samfunnssikkerheit-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Austevoll kommune https://www.austevoll.kommune.no/koronaviruset/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Askøy kommune https://askoy.kommune.no/tjenester/koronavirus-rad-og-informasjon/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Vaksdal kommune https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/korona/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Modalen kommune http://www.modalen.kommune.no/aktuelt/nyheiter/koronavirus---informasjon-og-rad-til-innbyggjarane/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Osterøy kommune https://www.osteroy.kommune.no/innhald/korona/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Alver kommune https://www.alver.kommune.no/korona/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Austrheim kommune https://www.austrheim.kommune.no/aktuelt/nyheiter/Korona/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Fedje kommune https://www.fedje.kommune.no/aktuelt/nyheiter/informasjon-om-koronaviruset/

Lenkeliste til all informasjon om kommunale tjenester og korona i Masfjorden kommune. Bruk hjelpetelefonen 81555015 https://www.masfjorden.kommune.no/