SeBra

Vi møtes til sosialt samvær og tar opp ulike tema og ting som opptar oss.

Møtene har vi hjemme hos hverandre. Møtevert-oppgaven går på omgang.

Kontaktpersoner:
Klara Hellesøy tlf. 55 08 52 20 mobil 411 94 938 epost: klarahellesoy@live.no 
Nina Sevaldsen mobil 472 40 400