Fjellgruppa

Leder: Roy Austerslått

Mobil 922 58 299

Nestleder: Jacob Havnsund

Mobil 915 44 363