Aksjonsuka 2018 i Møre og Romsdal

Aksjonsukas tema i 2018 er "Kommunenes ansvar for opplæring av synshemmede innen IKT og smartteknologi".

Nyhetssak fra 27. juni 2018

Marit Herø Ulla fra Ålesund Voksenopplæring

Tirsdag 12. juni inviterte vi ansvarshaverne (rektorene) ved voksenopplæringene i fylkets kommuner til informasjonsmøte.

Tema for møtet var  "Voksenopplæringens rolle og ansvar overfor synshemmedes IKT- og smartteknologiopplæring" i.h.t Opplæringslovens paragraf 4A.

Foredragsholdere var Marit Herø Ulla fra Voksenopplæringen Ålesund som tok for seg utfordringer og løsninger og hvordan Ålesund kommune har løst dette.

Diskusjon

 

Fullsattsal01

Stian Innerdal spesialrådgiver og jurist fra Interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund hovedkontoret, fortalte om funnene i den rykende ferske undersøkelsen fra Opinion.

Vi ble en god gjeng med ansatte fra voksenopplæringen i ulike kommuner, Nav Hjelpemiddelsentral, synskontakter, ansatte og tillitsvalgte fra Blindeforbundet m.flere som fikk diskutert emnet grundig.