Brannvesenet på besøk i Borgundveien

Mandagsklubben Ålesund hadde den 16. november besøk av Ålesund Brannvesen.

Nyhetssak fra 17. november 2015

Foredrag om brannsikkerhet i hjemmet

Mandagsklubben Ålesund hadde den 16. november besøk av Øyvind Seth fra Ålesund Brannvesen. Temaet for dagen var «Brannvern i hjemmet». Med seg hadde han et brannteppe samt en brannhemmende skumspray på boks som han anbefalte alle å ha hjemme.

Lydhøre lyttere

Seth snakket om tidsbryter på komfyr og hvordan den virket. Videre fortalte han om hensiktsmessig plassering av brannvarslere i leilighet eller hus, og viktigheten av å skifte batteri en gang i året.

Vi går inn i den tiden av året hvor det er flest branner i hjemmet, og hvor bruken av levende lys øker betraktelig. Han presiserte hvor viktig det var å unngå mansjettringer rundt stearinlys, og at for mange lys samtidig i lyslykter ikke var bra da de avgir mye varme og kan sprekke glasset i lykten.

Deretter fortalte Seth om sikringer og viktigheten av at alt det elektriske er i orden. Det elektriske har ofte skylden for en del branner i hjemmet.

Lad heller aldri mobil, eller datamaskin om natten. Blir laderne veldig varme ved lading, kan det være en feil ved dem. Det var et svært interessant og lærerikt foredrag og alle satt lydhøre og kom med mange spørsmål.