Fagdag åpnet øyne om psykisk helse blant synshemmede

Norges Blindeforbund Møre og Romsdal i samarbeid med Ålesund kommune og Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal, arrangerte fagdag i Rådhussalen 7. november.

Nyhetssak fra 12. november 2018

Varaordfører Tore Johan Øvstebø i Ålesund kommune og ass.generalsekretær Karsten Aak

Fagdagen tok for seg det svært aktuelle temaet «Psykisk helse blant synshemmede».

Det er stor mangel på kunnskap om psykisk helse blant mennesker som mister synet helt eller delvis, og det viser seg å være en overopphoping av depresjon, mobbing og søvnvansker i forhold til resten av befolkningen.

Varaordfører Tore Johan Øvstebø åpnet fagdagen med ord om åpenhet og viktigheten av å tørre å snakke om psykisk helse, tett etterfulgt av forsker Audun Brunes fra Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, som presenterte ferske tallmaterialer fra en befolkningsstudie blant blinde og svaksynte i Norge.

Fagdagen var innom temaer som rett rehabilitering til rett tid, psykisk helse og oppfølging i kommunene, samliv og syn og hvordan de ulike etatene kan imøtekomme synshemmede med psykiske vansker. Salen fikk også høre to gripende brukerhistorier og hvordan de takler livet med nedsatt syn.

I pausen var det nydelig sang ved tidligere X-faktor deltaker Elin Gaustad som selv er nesten blind.

Psykisk helse blant synshemmede har vært et underkommunisert tema, og vi håper at fagdagen var med på å være en døråpner for at fagpersoner som arbeider med syn eller personer som kommer i kontakt med personer med en synshemning, kan hjelpe også denne gruppen til mestring, selvtillit og deltakelse i samfunnet.