Fylkesstyret i Møre og Romsdal 2019 - 2020

Det ble avholdt Årsmøte for Møre og Romsdal fylkeslag i helgen 26.-28. april på Scandic Seilet Hotell i Molde.

Nyhetssak fra 29. april 2019

Fylkesstyret M&R 2019 - 2020

Nytt fylkesstyre for Møre og Romsdal etter valget for 2019-2020 ble:

Fylkeslagsleder Jacob Havnsund, gjenvalgt for 1 år.

Nestleder Roy Austerslått, valgt for 2 år

Styremedlem Marita Henriksen, resterende 1 år

Styremedlem Cecilie Gujord, valgt for 2 år

Styremedlem, Wenche Jensen, valgt for 2 år

1. vara Harald Andreassen, gjenværende 1 år

2. vara Magne Sunde, valgt for 2 år (NY).


Vi ønsker Magne Sunde velkommen som ny 2. vara i styret, og takker Grete Bæverfjord for det arbeidet hun har utført som styremedlem i fylkesstyret.
Cecilie Gujord var ikke tilstede ved Årsmøtet og på bildet.

Vi gratulerer det nye styret og ønsker lykke til med det viktige arbeidet for Blindesaken.