Hverdagsglede og stressmestringskurs

Stress er kroppens alarmberedskap som forteller deg at det er fare på ferde og at du må mobilisere krefter og kløkt for å takle situasjonen. Litt stress av og til tåler vi, det får oss i gang, vi blir kreative og løsningsfokuserte, men vedvarer uroen og bekymringene over tid kan det få negative fysiske og/eller psykiske konsekvenser.

Nyhetssak fra 18. april 2018

Wenche Dyb, kursleder og coach

 

På stressmestringskurset vil vi lære noen enkle teknikker og grep for å redusere stress og øke opplevelsen av mestring og motivasjon. Teknikker som er en god investering i helse, glede og overskudd.

Dato:         24. mai 2018

Sted:          Borgundveien 83F, Blindeforbundet sine lokaler.

Kl.:             11 - 16

 

INNHOLD KURSDAG

  • Hva fremmer glede og mestring.
  • Hvordan kan du pleie og styrke din egen opplevelse av motivasjon og mestring
  • Hva er stress og hvordan skapes det?
  • Reaksjoner på stress – lær å kjenne igjen faresignal
  • Teknikker for å redusere stress og øke opplevelsen av mestring og motivasjon.

 

Kursdagen inneholder undervisning, diskusjoner i plenum og i mindre grupper og en konkret øvelse for stressmestring.

Gruppediskusjoner: Hvordan kan vi rydde mer plass til glede og mestring?

Stressmestringsøvelse på pust og tilstedeværelse. Stress ligger ofte i grubling over fortid eller bekymring for fremtid. En enkel «her og nå øvelse» kan bryte stressfølelsen og gi tilgang til en mer positive og ressurssterk tilstand.

Kursholder Wenche Dyb:

Wenche er sertifisert coach og jobber med coaching og organisasjonsrådgivning i eget selskap, og som coach i Medi 3. Hun har lang erfaring fra å arbeide med mennesker, arbeidsmiljøutvikling og personlig utvikling. Hennes motivasjon ligger i å bidra til at mennesker tar ut mer av sitt potensial, blir mer selvstyrte og får mer mestring!

Påmeldingsfrist 2. mai 2018.

Påmelding til kontoret på telefon 70 12 84 79 eller e-post: m.og.r@blindeforbundet.no

Egenandel: 300 kroner (inkl. lunsj).

Reisen betales av den enkelte.

 Velkommen til en lærerik dag!

 Kai Corneliussen                                                  Kari Wiik

Fylkeslagsleder                                                      daglig leder fylkeskontoret

Møre og Romsdal