Invitasjon til Fellesrådet i Ulstein

Foredrag om universell utforming hos Fellesrådet.

Nyhetssak fra 27. juni 2018

Daglig leder holder foredrag om universell utforming.

Administrasjonen er på farta for tiden, og 8. mai var daglig leder Kari Wiik  invitert til Fellesrådet i Ulsteinvik for å holde et foredrag om universell utforming for synshemmede. 
Kari Wiik holdt foredraget Estetisk, trygt og tilgjengelig, et samfunn for alle.  Leder for Fellesrådet i Ulstein er Ottar Kaldhol.

Mange av de som deltok i møtet var uvitende om viktigheten av universell utforming og vanskeligheter synshemmede møter i forseringen av det offentlige rom. Vi fikk tilbakemeldinger om at det hadde vært et svært nyttig og opplysende møte.