Invitasjon til Høstmøte 2017

Styret for Norges Blindeforbund Møre og Romsdal har gleden av å invitere deg og evt. en ledsager til kurs og høstmøte på Scandic Parken Hotel i Ålesund, helgen 17.-19. november. Et spesielt velkommen til deg som er ny i Norges Blindeforbund.

Nyhetssak fra 03. oktober 2017

HØSTMØTE 2017

FREDAG 17. NOVEMBER

  • 15.00 Innsjekking og suppe på hotellet.
  • 16.00 Inspirerende motivasjonsforedrag ved Audhild Mork. Hjelper oss å jobbe med hvordan vi vil ha det.
  • 19.30 Middag og sosialt samvær. Utlodning. Ta gjerne med gevinst.

LØRDAG 18. NOVEMBER

  • 10.00 Tur til Alnes fyr og opplevelsessenter. Foredrag og omvisning. Mulighet til tur opp i fyrtårnet. Kaffe og vafler.
  • 15.00 Høstmøtet starter.
  • 20.00 Julemiddag med underholdning.

 

SØNDAG 19. NOVEMBER

  • 09.30 Høstmøtet fortsetter
  • 13.00 Lunsj og hjemreise
HØSTMØTET FOR BARN OG UNGDOM
Under høstmøteforhandlingene blir det eget opplegg for barn og unge under 18 år. Eget program ved påmelding.
EGENANDEL
Egenandel høstmøte:               kr. 500,-
Egenandel kurs:                       kr. 500,-
Egenandel høstmøte og kurs.  kr. 1.000,-
Ekstra rom:                               kr. 1.000,-
Barn under 18 år på samme rom som foreldre er gratis.
Samme egenandel for ledsager.
Det er mulig å søke om redusert egenandel for medlemmer med anstrengt økonomi. Søknaden sendes kontoret i god tid og behandles konfidensielt.
NB! Nærmere program for Høstmøtet blir tilsendt ved påmelding.
NB! Frist for innsending av saker til Høstmøtet er 20. oktober 2017. Sakene sendes inn til kontoret.
Adr.: Norges blindeforbund Møre og Romsdal, Borgundveien 83F, 6007 Ålesund. Evt. pr. e-post: m.og.r@blindeforbundet.no

NB! PÅMELDING TIL KURS OG HØSTMØTE INNEN MANDAG 30. OKTOBER!

Telefon: 70 12 84 79 eller e-post: m.og.r@blindeforbundet.no
HJERTELIG VELKOMMEN!