Møte med øyeleger

24. april var vi i møte med leger og sykepleiere hos øyeavdelingen til Helse Møre og Romsdal, Ålesund Sykehus.

Nyhetssak fra 27. juni 2018

Kari Wiik og øyelegene samlet rundt møtebordet

Daglig leder Kari Wiik på fylkeskontoret orienterte blant annet om viktigheten av henvisning, rehabiliteringstilbudet til Blindeforbundet på våre syn- og mestringssentre og hva som foregår både lokalt og sentralt. Med oss på møtet var også Ragnhild Drabløs, rehabiliteringsrådgiver i Blindeforbundet avd. Trondheim.

Vi takker for den gode mottakelsen vi fikk.