Lærerik rehabiliteringskonferanse i Ålesund

Norges Blindeforbund Møre og Romsdal, var godt representert på Rehabiliteringskonferansen 2015, på Scandic Parken Hotell i Ålesund 14. oktober.

Nyhetssak fra 16. oktober 2015

Fra Blindeforbundet Møre og Romsdal sin stand

Temaet for Rehabiliteringskonferansen var "Makt til å meistre ". Ønsket var å sette fokus på brukere og pårørende sin mulighet til å mestre livet, og helsepersonell sin mulighet til å mestre eget arbeid. Samhandlingsreformen var en rød tråd gjennom konferansen. Blant mange spennende temaer var: "Lansering av ny veileder for rehabilitering" ved Bente Moe, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, et av høydepunkta. Blindeforbundet hadde egen stand under konferansen, og vi var veldig fornøyd med besøket. Mange var innom standen vår og fikk informasjon, samt brosjyrer om arbeidet vårt.