Samarbeidsforum syn med vellykket møte

17. oktober var fagpersoner som arbeider med svaksynte og blinde i sitt arbeid, invitert til våre lokaler på Borgundveien.

Nyhetssak fra 15. november 2017

Samarbeidsforum Syn 2017

17. oktober var fagpersoner som arbeider med svaksynte og blinde i sitt arbeid, invitert til Samarbeidsforum Syn i fylkeskontoret sine lokaler på borgundveien i Ålesund. Forumet er en arena for utveksling av erfaringer og muligheten til å danne nettverk mellom relevante fagmiljø og organisasjoner. Ønsket er at forumet skal bidra til at blinde og svaksynte skal få et samordnet og helhetlig tilbud ved å øke kunnskapen hos fagpersoner og brukere om hvilke tilbud som finnes.

Gode foredragsholdere med viktige tema og engasjerte deltakere bidro til mange interessante innspill. På agendaen stod psykisk helse blant synshemmede ved rehabiliteringsrådgiver Gry Berg fra våre egne rekker. Charles Bonnet syndromet godt forklart av Geir Hanken, overlege øyeavdelingen Ålesund Sykehus. Og til slutt men ikke minst Mariann Fossum, daglig leder NBF Hordaland, som fortalte om samarbeidet innen synsfeltet som de har fått til i Hordaland. Det kom inviterte fra kommune, voksenopplæring, NAV hjelpemiddelsentral samt optikere. Det var et meget produktivt og informativt møte, og vi gleder oss allerede til neste gang.

Gry BergGeir HankenMariann Fossum