UT PÅ TUR ALDRI SUR!

Fjellgruppa i Norges Blindeforbund Møre og Romsdal.

Nyhetssak fra 28. september 2016

Ledsaging i fjellet

FJELLGRUPPA

Fylkeslaget opprettet i 2014 en Fjellgruppe som er svært aktiv på fjellturer rundt om i fylket.

Målet for gruppa er å komme seg ut på turer som krever litt ekstra og som dermed gir mestringsfølelse.

På rekke og rad over bekken

Fjellgruppa har gjennom de to årene den har eksistert, vært så heldig å få midler fra både ExtraStiftelsen og Den Norske Turistforening (DNT). Det hele startet med prosjektet "Ledsaging i Sunndalsfjella" hvor Blindeforbundet sentralt fikk midler til ledsageropplæring for fjellturer med synshemmede. Ruta ble valgt med tanke på at det skulle være mye tid underveis til prøving og feiling. Hva fungerer i hvilket terreng. Ut fra prosjektet fikk man masse erfaring samt en ledsagerbank av frivillige som man ved senere anledninger har benyttet som ledsagere på mange prosjektturer her i fylket.

Av fjellturer som fjellgruppa har vært på kan vi nevne:

  • "Fjellturer til Sulafjellet"

Fjellgruppa sammen med BUF (Barne-, ungdoms- og familieutvalget).

  • "Led oss opp i fristelsen"

ExtraExpress prosjekt: to fjellturer i fantastisk natur i et samarbeid med Norsk Fjellfestival i Rauma. Her gikk gruppa til Vengesdalen og til Husnebba dag en og mot Romsdalseggen dag to.

  • " Klart det går"

DNT prosjekt: Tur til Reindalsseter i Tafjorden.

  • " Over stokk og stein med stokk og stav"

ExtraStiftelsen prosjekt: Tre turer i vakker natur. Den første turen gikk til Kaldhussetra i Tafjordfjella. Tur to gikk til Fjellfestivalen i Rauma og vakre Vengesdalen. Tur tre var Fjordruta på Nordmøre. På alle tre turene leide man hytter.

Har du lyst til å være med i Fjellgruppa i fylkeslaget vårt, trenger en fysisk utfordring og liker å oppholde deg ute i naturen, så ta gjerne kontakt.

Leder Fjellgruppa, Roy Austerslått, mobil 92 25 82 99.

Nestleder Fjellgruppa, Jacob Havnsund, mobil 91 54 43 63.

 

Eller ta kontakt med kontoret på telefon 70 12 84 79 eller e-post: m.og.r@blindeforbundet.no

Vennlig hilsen

Norges Blindeforbund Møre og Romsdal

daglig leder Kari Wiik