Styret i Møre og Romsdal fylkeslag

Styreleder

Jacob Havnsund

Mobil: 915 44 363

E-post:

 

Nestleder

Roy Austerslått

Mobil: 922 58 299

E-post: royauster@icloud.com

 

Styremedlem

Wenche Jensen

Mobil: 95 92 31 00

E-post: wenchejensen@mimer.no

 

Styremedlem

Marita Henriksen

Mobil: 992 24 265

E-post: m

Styremedlem

Cecilie Gujord

Mobil: 480 75 169

E-post: cissi1602@gmail.com

 

1. vara

Harald Arne Andreassen

Mobil: 901 05 140

E-post: harald.andreassen@online.no

2. vara

Magne Sunde

Mobil: 951 48 620

E-post: mas_112@yahoo.no