Fron og Ringebu lokallag

Lokallaget tilbyr sine medlemmer et sosialt nettverk, tilbud om ulike møter, arrangement og turer.

Leder: Aase Kr. Gilleberg: Mob.: 977 30 460 E-post: aase.kristine.g@gmail.com