Gjøvik og omegn lokallag

Lokallaget tilbyr sine medlemmer et sosialt nettverk, tilbud om ulike møter, arrangement og turer

Kontakt Gjøvik og omegn lokallag. 

Leder:

Åge Sletten tlf. 924 54 214, Mail: aagesletten@icloud.com