Klubber og lag i Oppland

Oppland fylkeslag har 5 lokallag i vårt langstrakte fylke. Innsatsen disse gjør er uvurderlig for blinde og svaksynte. For Oppland som strekker seg langs 2 dalfører så er det ekstra viktig å ha de lokale forankringene, der ute hvor medlemmene bor. Sammen med Hedmark fylkeslag har vi Barne- og familiegruppe og Tur og aktivitetsgruppe. Norges Blindeforbunds Ungdom region Hedmark og Oppland – er tilknyttet ungdomsorganisasjonen i Blindeforbundet..