Befaring, medlems- og kafetreff i regi av Valdres Lokallag

Med en fantastisk høstdag som ramme så var det tid for nok et medlems og kafetreff i regi av lokallaget i Valdres. I tillegg til dette så fikk 2 fra tilgjengelighetsutvalget besøkt leder for skysstasjonen på Fagernes og ikke minst tatt en kikk innom politistasjonen på Fagernes, der det var nødvendig å påpeke at matte over ledelinjen er litt dumt.

Nyhetssak fra 25. oktober 2018

På bildet sees mennesker sittende på begge sider av et langbord

Innen 2021 skal Skysstasjonen i Fagernes skal oppgradere sine uteområder. 
Vi liker godt å komme tidlig inn med mulighet for råd og vink før selve planleggingen settes i verk.
Fra tilgjengelighetsutvalget vårt fikk Runa K. Damgaard og Liv Guroplass mulighet for å presentere seg for leder på skysstasjonen og ikke minst komme i dialog med tanke på det forestående prosjektet.
Vi stakk også innom politistasjonen for å fortelle at de måtte flytte matten som var lagt pent over de dyre lede-linjene de tidligere hadde lagt.
Samme dag var det kafé og medlemstreff på Gjestegården i Fagernes. Her var vi samlet 16 stk.
Daglig leder i fylkeslaget informerte om siste nytt fra de andre lokallag og fylkeslaget. Hun oppmuntret blant annet til å registrere lokal aktivitet blant medlemmene for innhenting av VO midler til lokallaget sitt.
Deilig mat og kaffe ga en god ramme for medlems-treffet.