Fagdag i regi av Ottadalen lokallag

09. oktober ble det holdt fagdag i regi av Ottadalen lokallag. Nordal Turiststasjon var stedet.

Nyhetssak fra 17. oktober 2018

Bildet viser synskontakter, daglig leder i fylket og optiker stående på en rekke. Nestleder i lokallaget deler ut blomster og takker for dagen

Ca. 30 stk fant veien til dagens kafé-treff med faglig innhold i Lom.
Gode innlegg, spørsmål og engasjement fra de frammøtte ga en fin ramme.
Ottadalen lokallag hadde invitert daglig leder i fylkeslaget Berit Moe, optiker Håvard Holø fra Skjåk og ikke minst synskontakter fra kommunene Sel: Britt Slettmoen, Vågå: Nicole Kollobekken og Ingunn F. Grundtjern i Lom.
Leder i lokallaget Reidun Hosarøygard ønsket alle varmt velkommen og ga ordet til daglig leder som orienterte om blin...deforbundets organisering og arbeid. Optiker holdt et godt innlegg om sitt arbeid, oppfordret til å ta kontakt ved endringer på syn og ikke minst om sitt samarbeid med øvrig helsepersonell i Lom og Skjåk.
Dagen ble avsluttet med en paneldebatt blant synskontaktene som ble ledet av daglig leder.
Det ble åpnet for spørsmål fra engasjerte frammøtte.
Leder i lokallaget takket de frammøtte og ønsket vel hjem.
Deilig bevertning og blomsterhilsen til de som var inviterte ble en fin avslutning på gode timer i Lom.