Fylkesstyret 2019/2020

Nyhetssak fra 09. mars 2020

Styreleder:
Sven Terje Garmo, Lillehammer
tlf. 901 73 812, stgarmo@gmail.com

Nestleder:
Kathe Kvilhaug, Vaset

tlf.:954 34 291 Kathekvil@online.no

Styremedlemmer:
Laila Grasbakken
epost: laila.grasbakken@gmail.com

Turid B. Skovdahl
tlf.: 951 13 076 epost: ellga@online.no

Jorunn Kalløkkebakken
tlf.: 952 89 647 e-post: jorunnkall52@hotmail.com

1. varamedlem:
Anette Strandvik Olsen
2. Varamedlem:
Anne Lene Gaaserud

Sekretær:
Daglig leder: Berit Moe, Gjøvik
tlf: 959 17 949 - berit.moe@blindeforbundet.no