Nye retningslinjer for ledsagerbanken:

Nyhetssak fra 21. november 2016

Ledsagerbanken administreres fra Fylkeslagets kontor, Gjøvik

Ledsagerordningen er ulønnet, men de som står i banken skal ha deltakerutgifter og evt. andre nødvendige kostnader dekket

For å bli registrert i Ledsagerbanken må en ha gjennomgått Oppland Fylkeslag sitt ledsagerkurs, og ha godkjent minimum en samling med ledsaging i praksis

Alle som har gjennomgått obligatorisk kurs og minimum en praktisk samling får kursbevis

Det er obligatorisk å skrive under NBF sin taushetserklæring, og at en har lest og godtatt disse retningslinjene

Ressursene i Ledsagerbanken kan benyttes til:

Fylkeslagets arrangement

* Lokallagenes arrangement

* Enkeltmedlemmers behov for ledsager til kulturelle aktiviteter, friluftsaktiviteter og sosiale tilstelninger

Ledsagerbanken kan ikke benyttes til f.eks legebesøk og handleturer. Ansvaret her ligger annet sted

Mobilbruk bør holdes på et minimum, da dette kan være distraherende og lett flytte fokus bort fra ledsageroppgavene

Det er viktig å gjøre klare avtaler, og overholde dem.

Ledsagerordningen er ulønnet, men de som står i banken skal ha deltakerutgifter og evt. andre nødvendige kostnader dekket

For å bli registrert i Ledsagerbanken må en ha gjennomgått Oppland Fylkeslag sitt ledsagerkurs, og ha godkjent minimum en samling med ledsaging i praksis

Alle som har gjennomgått obligatorisk kurs og minimum en praktisk samling får kursbevis

Det er obligatorisk å skrive under NBF sin taushetserklæring, og at en har lest og godtatt disse retningslinjene

Ressursene i Ledsagerbanken kan benyttes til:

Fylkeslagets arrangement

* Lokallagenes arrangement

* Enkeltmedlemmers behov for ledsager til kulturelle aktiviteter, friluftsaktiviteter og sosiale tilstelninger

Ledsagerbanken kan ikke benyttes til f.eks legebesøk og handleturer. Ansvaret her ligger annet sted

Mobilbruk bør holdes på et minimum, da dette kan være distraherende og lett flytte fokus bort fra ledsageroppgavene

Det er viktig å gjøre klare avtaler, og overholde dem.