SNØ og utfordringer for synshemmede og blinde

Styremedlem Johnny Libakken satte saken på dagsorden - sammen med reporter fra NRK Oppland Østnytt-sendingen.

Nyhetssak fra 21. februar 2018

Klikk på vedlagte link og hør/se hva som skjedde i Lillehammers gater:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP98021218/12-02-2018#t=3m5s