Styret i Oppland fylkeslag

Fylkeslagsstyret 2019/2020

Leder:

Sven Terje Garmo, Lillehammer
tlf. 901 73 812, stgarmo@gmail.com             

Nestleder:

Kathe Kvilhaug, Vaset

tlf.:954 34 291 Kathekvil@online.no

Styremedlem:

Jorunn Kalløkkebakken, Gjøvik

tlf.: 952 89647

Laila Grasbakken, Lillehammer

tlf.: 913 30311

Turid Bruerød Skovdahl, Fron/Ringebu

tlf.: 951 13076

 1. varamedlem:

Annette Strandvik Olsen, Gjøvik
tlf.: 464 21501

2. varamedlem:

Anne-Lene Gaaserud, Lillehammer

Sekretær:

Daglig leder: Berit Moe, Gjøvik

tlf: 959 17 949 - berit.moe@blindeforbundet.no