AVLYST: Jeg gikk meg over sjø og land - til Russland

Dato: 14. oktober kl. 19:30–21:00
Fylke: Oslo
Kontakt:
For link til Zoom, send e-post til oslo@blindeforbundet.no eller sjekk Nettmøter for synshemmede på Facebook

AVLYST.