Politisk nytt, nytt fra klubber og lag og aktuelle saker