God jul og vel møtt igjen

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

1. Opplæring i møteaktivitet
2. Ønsker du å delta i utvalgsarbeid?
3. Velkommen til lunsjkafe på Zoom.
4. Ruter ønsker et skikkelig løft for Universelt utformet kollektiv trafikk
5. Ny Covid-19 undersøkelse
6. God jul og godt nyttår


1.Opplæring i digital møteaktivitet

Vil du lære hvordan du blir med på en kaffeprat eller diskusjon på telefon, nettbrett eller PC?

På grunn av koronasituasjonen er mange av aktivitetene i Oslo fylkeslag flyttet over på nett, vanligvis ved hjelp av nettmøteprogrammet Zoom. Dersom du er interessert i lære hvordan du kan bli med på Zoom, kan du få individuell opplæring mens du sitter hjemme med din egen telefon, nettbrett eller PC. Vi har egen fagekspertise på opplæring i Zoom og andre digitale møterom i Norges Blindeforbund, v/ Christian Thon i vår Interessepolitiske avdeling. Interesserte kan kontakte ham direkte, tlf 23 21 50 26, e-post christian.thon@blindeforbundet.no eller send en e-post til oslo@blindeforbundet.no eller ring 23215050 om du vil vite mer.

Kanskje du kan bli med på en hyggelig kaffeprat eller delta på noen av våre egne aktiviteter på Zoom, til neste år?

Firmaet Media LT tilbyr også et bredt undervisningsopplegg på ulike områder, alt fra bruk av regneark og tekstbehandling til opplæring i hjelpemiddelteknologi og mye mer. Følg linken for mer informasjon Kurs og Opplæring - Medialt

2. Ønsker du å delta i råd og utvalg?

Har du lyst til bidra til å gjøre vårt fylkeslag til det beste for medlemmene våre?
Vi trenger personer som vil jobbe frivillig i våre utvalg og et nytt prosjekt.

Norges Blindeforbund er en av-organisasjon, og det er vi selv som synshemmede som driver mye av arbeidet fordi vi vet hvordan der er å se dårlig, og hva som er viktig for oss. Dette er en god måte å bli kjent med andre aktive medlemmer og med vårt arbeid.
Vi ønsker interesserte til tre utvalg og prosjekt Familielykke som er beskrevet under.

Aktivitetsutvalget

Aktivitetsutvalget sørger for aktiviteter, kurs og turer for medlemmene, slik at vi kan møtes, treffe andre synshemmede og gjøre spennende ting sammen.

Integreringsutvalget

Integreringsutvalget jobber med egne aktiviteter som er spesielt tilrettelagt for at personer som har innvandrer- eller flerkulturell bakgrunn skal kunne delta. Aktivitetene er åpne for alle medlemmer i fylkeslaget. Utvalget jobber også med kulturelt integreringsarbeid og spørsmål som omfatter flerkulturelle synshemmede spesielt. For fylkeslaget er dette ekstra viktige aktiviteter fordi det bidrar til mangfold og at vi blir bedre kjent med hverandre på tvers av ulik kulturell bakgrunn.

Tilgjengelighetsutvalget

Tilgjengelighetsutvalget jobber med tilgjengelighet til gater, offentlige uteområder, bygg og transport. Arbeidet består av befaringer og påvirkning for å sikre universell utforming slik at vi som synshemmede kan ta oss frem i byen vår og benytte bygg og områder som er åpne for offentligheten.

Prosjekt Familielykke

Norges Blindeforbund har flere tilbud om aktiviteter og habilitering til synshemmede barn og voksne, men få tilbud til hele familier, søsken, foreldre eller barn av synshemmede. Vi har nå fått støtte fra Stiftelsen Dam til prosjekt Familielykke til å arrangere 10 sosiale aktiviteter for familier med synshemmede medlemmer i Oslo-området i 2021.

Flere av de sosiale arrangementene skal inneholde temaer som kan bidra til bedre psykisk helse og en enklere hverdag for familier med synshemmede barn og/eller voksne. Vi vil gjerne ha kontakt med flere medlemmer som er interessert i å være med og bidra med tips og innspill for innhold aktiviteter, foredragsholdere, gode møtesteder m.m.

Synes du noe av dette høres spennende ut? Dersom du er interessert så ring fylkeslaget på tlf. 23 21 50 50 eller send e-post til iso@blindeforbundet.no innen 8. januar.

3. Velkommen til lunsjkafé på Zoom

Aktivitetsutvalget i Oslo fylkeslag arrangerte lunsjkafé på Zoom fredag 11. desember. Et vellykket treff, hvor flere tema ble tatt opp. Vi vil arrangere flere slike digitale samlinger på nyåret.

Ta med kaffe/teen og matpakken din å bli med du også!
Har du innspill til samtalen/ forslag til tema, er det bare å kontakte oss på tlf 23 21 50 50, epost oslo@blindeforbundet.no

4. Ruter ønsker et skikkelig løft for Universelt utformet kollektiv trafikk

Ruter sier følgende om sitt prosjekt: Verken samfunnet eller Ruter har tatt tilstrekkelig hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne tidligere. Ruter har derfor initiert prosjektet «Bærekraftig bevegelsesfrihet for ALLE».

Prosjektet skal sikre at vi løfter frem behovene til funksjonshemmede i Ruter slik at kollektivtransport blir mer tilgjengelig for alle og dermed bidra til et mer likestilt samfunn. Prosjektet skal også sikre at det er selvfølge i hele Ruter-systemet, at vi tenker ALLE. Det å tenke alle kommer til å være en integrert del av det arbeidet vi gjør.

Norges Blindeforbund Oslo er representert i dette arbeidet for å sikre universell utforming, synshemmedes interesser: God markering av holdeplassen, auditivt holdeplassopprop og tilgjengelige billettsystemer etc.

5. Ny Covid-19 undersøkelse

FFO trenger deres hjelp for å få inn flere svar på en undersøkelse om de langsiktige konsekvensene av Covid-19 pandemien for kronisk syke og funksjonshemmede.

FFO gjorde en tilsvarende undersøkelse i sommer, men ber nå om nye innspill. Vi har jevnlig møter med helsemyndighetene under den pågående pandemien, der vi videreformidler erfaringene og situasjonen til kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Vi gjorde en tilsvarende undersøkelse i sommer, men trenger nå oppdatert informasjon.

En direkte konsekvens av forrige undersøkelse, var blant annet en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til avlastning og habilitering for barn og unge med funksjonshemming. For at regjeringen skal handle, trenger vi deres innspill! Man kan svare på vegne av seg selv eller noen man har omsorg for. Undersøkelsen er anonym.

Vi setter stor pris på hjelp til å spre undersøkelsen. Send den gjerne ut til deres kontakter og nettverk!
Undersøkelsen kan besvares her:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=934303X254355978X22229

Svarfrist er 03. januar 2021

6. God jul og godt nyttår

Kontoret har juleferie fra 18. desember til 4. januar.
Norges Blindeforbund Oslo ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte en god jul og et godt nyttår.

Innstillinger for nyhetsbrev

Åpne nyhetsbrevet i nettleser