Nytt fra klubber og lag, gjennomslag for utvendig opprop