Politisk nytt, årsmøtet, 17 mai og andre aktuelle arrangementer