Ekstraordinært årsmøte

Avholdes i Tante Emmaus Hus

Dato: 28. september kl. 18:30–20:30
Fylke: Rogaland
Arrangør: Stavanger og Omegn
Kontakt:
Påmelding skjer til Øyvind Lindland tlf. 906 78 789 eller til Lnd@online.no
Eventuelle egenandeler betales inn på konto: 1503 39 38974.

Du inviteres til ekstraordinært årsmøte i Tante Emmaus hus, Kongsgata 43, Stavanger.

På årsmøte i Jæren og Dalane lokallag 9. juni, vedtok årsmøtet å slå seg sammen med Stavanger og omegn lokallag. Styret for Stavanger og omegn lokallag vil anbefale sammenslåing mellom de to lokallagene, men det er riktig at medlemmene får ta stilling til en sammenslåingen. 

Innkalling med saksliste blir sendt ut på sms ca ti dager før møtet.

På alle arrangementer serveres det noe å spise.