Vikingtiden

Vi reiser bakover i tid!

Dato: 19. oktober kl. 18:00–20:00
Fylke: Rogaland
Arrangør: Stavanger og Omegn
Kontakt:
Påmelding skjer til Øyvind Lindland tlf. 906 78 789 eller til Lnd@online.no
Eventuelle egenandeler betales inn på konto: 1503 39 38974.

Vi ønsker velkommen til foredrag om vikingtiden i Rogaland! I tillegg blir det tid til erfaringsutveksling. Medlemsmøtet er i Tante Emmaus hus, Kongsgata 43, Stavanger. 

På alle arrangementer serveres det noe å spise.