Get Going - Haugesund

Fylkeslaget har ukentlige treninger i Haugesundsområdet hver torsdag fra klokken 17:30 til 19:30.

Vi har to personlige trenere som har fått opplæring i hvordan de skal instruere synshemmede i fysiske øvelser, og gir også kost- og ernæringsråd.

Vi har plass til flere deltakere.

Det er ingen begrensning på alder, men dette tilbudet er til de som ønsker å komme i gang med trening, og ikke til de som trener fast og er i god fysisk form.

Treningen skjer på Havnaberg Eldresenter (se kart her), og vi bruker inngangen nærmest sentrum.

Det vil være mulig å komme inn i treningen når du måtte ønske i løpet av høsten.

Kontakt:

Trenings-koordinator Liv Solvår Eilerås på tlf 913 88 464 ,

eller kontoret på tlf 51 53 36 85.

Vi ønsker dere en god fysisk høst sammen med oss!