Midt i livet – Haugalandet

Fylkeslaget har startet en gruppe for de av våre medlemmer som er i yrkesaktiv alder, på Haugalandet.

På første treff 5. september, valgte gruppen å kalle seg for «Midt i blinken». Gruppen skal ha aktivteter som retter seg mot målgruppen, og som ikke blir tilbudt fra andre klubber og lag i området.

Vi har fått leie lokaler på Bleikmyr bydelshus, som en kommer til med buss nr. 201, fra Haugesund sentrum.

Midt i Blinken møtes hver 3. tirsdag frem mot jul, på Bleikmyr Bydelshus klokken 19:00.
Tilbudet er frivillig å delta på, og vil ikke ha noen egenandel i 2017.

Vil du vite mer, eller ønsker du å melde din deltakelse?

Ta kontakt med oss på kontoret på tlf: 51 53 36 85, eller på e-post

Eller ring Solfrid Eggen på tlf: 452 84 127.