Årsmøtedatoar og synskafe i Stryn

Årsmøtet vert på Skei hotell 17.-18. april. Meir informasjon og invitasjon kjem etter kvart. Vi planlegg også synskafe i Stryn i mars. Meir informasjon kjem.

Nyhetssak fra 13. februar 2020