Synskafè på Sandane 9.mai

Den 9.mai inviterer Blindeforbundet Sogn og Fjordane, i lag med synskontakten i Gloppen kommune til Synskafè på Sandane. Samlinga skal haldast på Gloppebua torsdag 9.mai frå 13.00-15.00. Tema er Blindeforbundets bidrag til folk med synsutfordringar utfra egne erfaringer samt info om dei kommunale synskontakten sitt arbeid.

Nyhetssak fra 07. mai 2019

Bilde frå Gloppen

-          Vi ynskjer å vise at der finst gode hjelpemiddel og gode ordningar i det offentlege for folk med alle typar synsutfordringar samt å vise korleis synskontaktane arbeider.

                                                                                                                                                    -          Hilde Olave Sætren, synskontakt i Gloppen kommune

 

Frå Blindeforbundet kjem dagleg leiar i Sogn og Fjordane og medlem frå fylkesstyret. Dei håpar å treffe gamle og nye medlem frå nærområdet.

 

-          Det blir ei uformell samling med høg takhøgd der vi inviterer alle som vil til å komme for erfaringsutveksling og synsrelaterte spørsmål. Vi håper på ei kjekk sosial samling der vi skal informere om Blindforbundet sitt arbeid og kva tilbod vi har for alle med synsutfordringar.

 

-          Anita Våg, styreleiar i Blindeforbundet Sogn og Fjordane

 

Synsutfordringar kan ramme folk i alle aldrar og gje utfordringar både for den som får redusert eller mister synet, men og for pårørande, arbeidsplass og andre. Synskontakten i Gloppen og Blindeforbundet håper at slike møteplassar skal kunne bidra til å gje gode råd og erfaringsutveksling blant folk som på ein eller annan måte må forholde seg til synsutfordringar.

 

-          Vi ynskjer at alle som har synsrelaterte spørsmål eller dei som er interessert i arbeid med mennesker med synsutfordringar hjarteleg velkomne til Gloppebua 9.mai!

 

Vel møtt!