Grenland lokallag inviterer til møte.

Torsdag 14. oktober kl. 18.00 i Velferden på Vestsiden i Porsgrunn. Lars Iver Larsen kommer og forteller om gamle Porsgrund. God bevertning og utlodning. Du er hjertelig velkommen.

Dato: 14. oktober kl. 18:00–21:00
Fylke: Telemark
Arrangør: Grenland lokallag
Kontakt:
95 23 75 36

Beskrivelse mangler