Grenland lokallag inviterer til møte 12. mai.

Det blir møte i Grenland lokallag på vestsiden velferdssenter torsdag 12. mai kl. 18.00. Særdeles god bevertning. Musikalske innslag. Utlodning. Du, er hjertelig velkommen. Styret.

Dato: 12. mai kl. 18:00–21:00
Fylke: Telemark
Arrangør: Grenland lokallag
Kontakt:
95237536

Grenland lokallag av Norges Blindeforbund Telemark arrangerer møter hver andre torsdag i måneden på Vestsiden Velferdssenter kl. 18.00. På møtene er det god bevertning, underholdning, aktuelle tema og utlodning.