Aktiviteter blir avlyst

På grunn av pandemien forårsaket av Corona smitte, har fylkesstyret på sitt møte 12. mars vedtatt å avlyse og utsette alle fylkeslagets møter og turer som skal arrangeres i mars, april og mai.

Nyhetssak fra 12. mars 2020

Corona virus.

 

Det betyr at disse aktivitetene avlyses:
Styremøte 24. mars
Yrkesaktiv gruppa 25. mars
Gravety i Larvik 29. mars
Møte Notodden lokallag 16. april
Møte Midt Telemark lokallag 23. april
Årsmøte til fylkeslaget 8. til 10. mai
Tur til Sverige 12. mai.
Styret i Grenland lokallag har vedtatt å avlyse alle møter inntil smittesituasjonen er under kontroll.

Når det gjelder turen til Hafslund gård, aktiviteter i Bø, turen til Skagen og årsmøtet, vil det komme nærmere informasjon i begynnelsen av juni.

Vedtaket om avlysning er gjort etter anmodning fra Sentralstyret og helsemyndighetene. Vi går en usikker tid i møte, ta godt vare på hverandre, god hilsen fra

Styret i fylkeslaget og Terje.