Aktiviteter satt på vent - vi ringer.

Blindeforbundets fylkeslag og lokallagene i Telemark har satt alle aktiviteter på vent på grunn av fare for økt covid-19 smitte. Det er vanskelig å planlegge aktiviteter så lenge smittesituasjonen er så usikker. Det er også vanskelig å spå hvordan våren og sommeren blir, i og med at vaksineringen ikke går så fort som tidligere antydet.

Nyhetssak fra 28. januar 2021

Styret samlet før Høie innførte 1 meter reglen. Fra v. Svenn Thore, Harald, Brit, Øivind, Cecilie, Aud og Wenche.

Blindeforbundet har i påvente av at samfunnet igjen skal åpnes, startet med å ringe til alle medlemmene for å slå av en liten prat og for å høre om man ønsker å ha en ringevenn eller har behov for hjelpemidler eller mer informasjon om TT eller andre rettigheter.

Styret i fylkeslaget følger utviklingen nøye, og vil sette i gang aktiviteter så fort smittesituasjonen er under kontroll.