AMD er årsak til at mange mister skarpsynet.

Hyppigste årsak til synstap hos mennesker over 50 år i vestlige land er Aldersrelatert Makula Degenrasjon (AMD). Det fortalte øyelege Charlotte Lie fra Betanien Hospital på møte til Norges Blindeforbund Telemark som ble arrangert denne uka. Dette er en netthinnesykdom der området for skarpsyn blir svekket.

Nyhetssak fra 03. mars 2016

Øyelege Charlotte Lie fra Betanien hospital i Skien.

Det finnes to typer AMD, en tørr variant som gradvis svekker synet, og en våt som på uker eller måneder kan føre til tap av lesesynet. Redusert transport av næringsstoffer til netthinnen er sannsynligvis årsaken til AMD. Røyking, for høyt eller lavt blodtrykk øker risikoen for sykdommen, fortalte Lie.

AMD påvirker bare skarpsynet, så man blir ikke helt blind. Mange opplever imidlertid konsekvensene i dagliglivet som så omfattende, at de blir praktiske blinde.Charlotte Lie fortalt også at personer som trenger behandling for våt AMD øker kraftig. Fremover vil det bli stort behov for flere øyeleger og mer ressurser til undersøkelsesutstyr for å kunne følge utviklingen.

Etter den informative og gode orienteringen fra Lie ble det tid til en god prat med servering av rundstykker og kaker.

Her kan du lese mer om AMD og se vår informasjonsfilm