Årsmøte i fylkeslaget

Endelig kunne Norges Blindeforbund Telemark avholde sitt årsmøte. Møtet har vært utsatt flere ganger på grunn av Covid-19, men søndag kunne forbundet avholde et fysisk årsmøte i Bø.

Nyhetssak fra 29. juni 2021

På bildet fra venstre foran, Øivind Bekkevold, Wenche Odden og Cecilie G Kongsgård, bak fra venstre Svenn Thore Oredalen Brit B Eikehaug og Harald Hustuft.

 Årsmeldingen og regnskapet for 2020 ble godkjent. Dokumentene forteller at 2020 ikke ble helt som planlagt på grunn av pandemien. Møter måtte avlyses og turer ble utsatt. Forbundet måtte tenke nytt og satt i gang en ringeaksjon til alle medlemmer for å høre hvordan det gikk og om man trengte en ringevenn eller annen bistand.

I fjor sommer og tidlig høst, da det var lite smitte, rakk fylkeslaget å arrangere samlinger for barn og unge med synsutfordringer og tur til Blueshuset på Notodden. Fylkeslaget takker alle lokale synsvenner for god støtte i året som er gått. I år skal Blindeforbundet arrangere landsmøte, så årsmøtet behandlet også forslag til vedtektsendringer og forslag til nytt Prinsipp- og handlingsprogram for organisasjonen. Nest siste post på sakslista var valg og Wenche Odden fra Notodden ble gjenvalgt som leder, ny nestleder ble Cicilie Gill Kongsgård fra Herøya.

Styret har denne sammensetning etter valget. Leder Wenche B Odden fra Notodden, nestleder Cecilie Gill Kongsgård fra Herøya, Brit Beate Eikehaug fra Sannidal, Øivind Bekkevold fra Bø, Harald Hustuft fra Borgeåsen, og vara Aud Hartvigsen fra Skien og Svenn Thore Oredalen fra Skien.

Etter et godt gjennomført årsmøte ble det tid til god mat og mye prat.