Brukermedvirkning er viktig.

Universell utforming må inn i planleggingen av bygg og utearealer fra første stund. Telemark fylkeskommune skal nå bygge ny stor videregående skole på Klosterøya i Skien, og ombygge Skogmo videregående skole.

Nyhetssak fra 29. mars 2016

Nye Skogmo skole. Foto Hus arkitekter.

Kompetansen fra mennesker med nedsatt funksjonsevne må trekkes med fra starten av og følge prosjektet hele veien frem til bygget eller uteområdet står ferdig. Planlegging og brukermedvirkning etter en slik modell gir bygninger og utearealer god kvalitet, samt effektiv kostnadskontroll.

Prosjekter som synder mot prinsippet om universell utforming må erfaringsmessig utbedres og endres i ettertid. Slik ender man opp med løsninger som koster mer og fungerer dårligere.

Norges Blindeforbund Telemark anbefaler på det sterkeste at planleggere og utbyggere kjøper noen arbeidstimer av fageksperter på universell utforming, for å sikre en god løsning til riktig pris. Universell Utforming AS er et eksempel på mulig samarbeidspartner. Universell Utforming AS eies av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund.