Byvandring langs elva i Porsgrunn.

Det ble en koselig og lærerik rusletur langs Porsgrunnselvas bredder for gjengen fra Blindeforbundet sist tirsdag.

Nyhetssak fra 23. september 2020

På bildet fra venstre Svein Bredesen, Anne Grete Bredesen, Terje Dahlstrøm, Eva Weholt, Heidi Hegge-Olsen, Inga Formo, Aud Karin Ekmann, Aud Hartvigsen og Cecilie Gill.

I nydelig høstvær startet turen på Kammerherreløkka, videre inn i Rådhusparken og til Rådhusplassen. Der ble det fortalt litt om rådhuset. Det gamle var fra 1700 tallet og ble kjøpt av Porsgrunn kommune fra kammerherre Løvenskiold, men  brant dessverre ned i desember 1901. Rådhuset som står der i dag stod ferdig i 1905 og ble tegnet av den lokale arkitekten Haldor Børve.

Videre gikk turen forbi gamle Tollboden og ned trappene ved Elvespeilet til elvepromenaden og Anders Vangens plass. Interessante historier fra byen ble fortalt, med fine replikker fra deltakerne. Det ble sitert fra den gamle avisen Grenmar og andre gode kilder. I 1842 ble Porsgrunn egen kommune. På 1700 tallet ble etablert flere skipsverft og store trelasthandlere som dominerte byens næringsliv.

Deretter gikk turen ned til Minneparken, som tidligere het Jeremiassens Plass etter giverne, Serine og Johan Jeremiassen. Derfra forbi Friisebrygga og Brattsberg brygge, der det ble fortalt om alle aktivitetene i gamle dager. Det var et yrende handels liv med lasting og lossing av seilskuter. Nå bor det folk der.

Etter å ha fått beskrevet den nye interessante arkitekturen, gikk turen videre til gamle Neptun hotel og parken der. Fyldig informasjon ble det gitt om den første brua som ble bygget og stod ferdig i 1891. Det var bomavgift den gangen også. Det kostet 3 øre og gå over brua. Hadde du med en kue, måtte du ut med 10 øre ekstra. Borgerskapet i Skien ville ikke ha brua og mente dette vil bli et hinder for båttrafikken. De gikk til retten, men tapte i Høyesterett og måtte betale erstatning til Porsgrunn. Før brua ble bygget hadde man telling av båttrafikken på elva. Og i tidsrommet fra 16. mai til 11. juni i 1889 ble det registrert 4922 farkoster, ca 182 pr døgn. Det var damp og seilbåter, prammer og lystbåter, rofartøyer og flåter. Så liv på elva var det den gang. Etter den innholdsrike promenadevandringen ble det et hyggelig stopp ved Elvebredden kafe, der det ble servert god mat på planke.