En nasjonal TT ordning må på plass nå.

En nasjonal ordning for dør- til- dør- transport for funksjonshemmede (TT) med stort behov for dette må umiddelbart komme på plass.

Nyhetssak fra 29. september 2015

Fra venstre: Wenche B Odden, Unn Ljøner Hagen, Brit B Eikehaug og Harald Hustuft.

Det krever Norges Blindeforbund som avholdt sitt landsmøte sist helg. Fra Telemark stilte Brit Beate Eikehaug fra Sannidal, Wenche B Odden fra Notodden og Harald Hustuft fra Porsgrunn som delegater Det er ingen tvil om at mange synshemmede ikke har mulighet til å leve selvstendige liv, da transportbehovet ikke er dekket. Derfor må det nå komme på plass en nasjonal ordning for dør- til- dør- transport, understreker delegatene fra Telemark.

Gjennom FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, artikkel 19, har Norge forpliktet seg til å sikre transportløsninger som gjør at alle funksjonshemmede kan delta i samfunnslivet på lik linje med alle andre.

Landsmøtet valgt Unn Ljøner Hagen fra Akershus som ny leder. Hun har lang fartstid i organisasjon som blant annet leder for rehabiliterings avdelingen og utbyggingen av Hurdal-syn og mestringssenter.