Flott tilbud fra Frisklivssentralen på Notodden.

Notodden lokallag av Norges Blindeforbund har hatt møte i Huset vårt med besøk fra Frisklivssentralen.

Nyhetssak fra 03. desember 2019

Fra venstre Eivor Bjerke, Øyvind Nesthus, Steinar Kittilsen og Toril Aasmundstad.

 Fysioterapeut Eivor Bjerke og sykepleier Toril Aasmundstad fra sentralen fortalte om tjenestene de kan tilby. Frisklivssentralen er en kommunal forbyggende helsetjeneste som hjelper deg som ønsker å endre levevaner knytta til fysisk aktivitet, søvn, stressmestring, kosthold og tobakk. Kursene varer i tre måneder og starter med en samtale. Etter en inspirerende orientering var det tid for litt mat og kaffe. Møtet ble avsluttet med utlodning, der flere av deltakerne ble lykkelige vinnere av fine gevinster. Neste møte i lokallaget blir arrangert i desember. Leder av lokallaget Steinar Kittilsen takket for møtet, og ønsket alle en fin tur hjem.