Flott tur til Helgeroa og Mølen.

Det var en fin opplevelse for alle som ble med på turen til Helgeroa og Mølen i regi av Norges Blindeforbund Telemark sist tirsdag.

Nyhetssak fra 28. mars 2017

Lokalhistoriker Knut Rimstad forteller engasjert om Mølens geologiske historie.

Knut Rimstad fra Brunlanes historielag fortalte levende og inspirerende om slaget ved Nesjar og om det nye minnesmerket om slaget som er reist på brygga i Helgeroa.  Gjengen besøkte geo-parken ved Mølen og fikk høre om hvordan isen hadde formet landskapet.

Turen var en del av prosjektet, Med hvit stokk på nye stier, der målsettingen blant annet er å gi et trykt tilbud, der man skal gå turene sammen og med gode ledsagere.Inspirere synshemmede i Telemark til å delta i fysiske aktiviteter og å gi dem historiske og sosiale opplevelser. Prosjektet har fått støtte fra ExtraStiftelsen.