Full støtte fra Telemarksbeneken

Norges Blindeforbund Telemark fikk full støtte i kravet om å øke antall TT-turer (dør til dør transport) fra 20 turer til 200 turer i året, da forbundet tirsdag ettermiddag møtte telemarksbenken på Stortinget.

Nyhetssak fra 30. mai 2018

Fra venstre, Øivind Bekkevold fra Bø, Harald Hustuft fra Porsgrunn, Brit Eikehaug fra Sannidal, Wenche Odden fra Notodden, Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Bård Hoksrud (Frp), Geir Jørgen Bekkevold (Krf), Magnus B Fosse fra Bø og Terje Aasland (Ap).

Telemarksbenken var enig om å sende en felles uttalelse til samferdselsdepartementet, der de støtter søknaden fra Telemark fylkeskommune om midler til en utvidet TT ordning.

Blindeforbundet har i mange år kjempet for en nasjonal TT ordning. I 2012 ble det satt i gang en prøveordning som har blitt utvidet etter hvert. Ordningen går ut på å gi blinde, sterkt svaksynte og rullestolbrukere 200 TT turer i året. Fylkeskommunen ble mai invitert til å søke om midler til å utvide TT ordningen i Telemark. I dag er 7 fylker med og fra 1. juli kan ytligere tre fylker innlemmes i den nasjonale ordningen.

I dag har Telemark et av landets dårligste TT tilbud med ca. 20 turer pr. bruker i året. En økning til 200 turer vil være et fantastisk løft, sier Wenche Odden, som er leder av Norges Blindeforbund Telemark. Dette er viktig for at vi kan leve aktive liv og delta i samfunnet, understreker Odden.

Fra partiene møtte Terje Aasland fra Ap, Bårs Hoksrud fra Frp, Åslaug Sem-Jacobsen fra Sp og Jørgen Bekkevold fra Krf. Alle var enig om at det nå må komme på plass en bedre TT ordning og vil jobbe for at Telemark kommer med i den nasjonale TT ordningen fra 1. juli.