Godt gjennomført årsmøte i Grenland lokallag

Grenland lokallag av Norges Blindeforbund Telemark har avholdt sitt årsmøte på Vestsiden velferdssenter i Porsgrunn. Ifølge årsmeldingen ble også 2021 preget av pandemi og smittevernrestriksjoner.

Nyhetssak fra 22. mars 2022

Tekst til bildet: Fra venstre Inger Lise Knutsen, Åge Holløkken, Terje Dahlstrøm, Svenn Thore Oredalen, Aud Karin Ekmann og Torill Holløkken.

Lokallaget fikk gjennomført en flott sommertur i skjærgården i juli og noen møter høsten 2021. Nå håper lokallaget at pandemien er over og har møteplanen klar for 2022. I mai blir det medlemsmøte og i juni blir det tur til Krøderen.

Det nye styret i Grenland lokallag har følgende sammensetning etter valget. Leder Terje Dahlstrøm fra Vestsiden, nestleder Heidi Hegge-Olsen fra Langesund, sekretær Svenn Thore Oredalen fra Skien, kasserer Aud Karin Ekmann fra Skien, styremedlem Torill Holløkken fra Moldhaugen, 1. vara Inger Lise Knutsen fra Skien og 2. vara Åge Holløkken fra Moldhaugen.

Det ble i god tradisjon servert snitter og gode kaker samt veltraktet kaffe. Praten gikk livlig rundt bordene og salget av årer gikk som alltid strykende. Neste møte til lokallaget blir torsdag 12. mail.