Håper Telemark blir med i den nasjonale tt-ordningen.

Styret i Norges Blindeforbund Telemark er veldig godt fornøyd med at KrF sikrer at det i statsbudsjettet settes av 22,6 millioner kroner ekstra til den nasjonale satsingen på transporttjeneste (tt) for funksjonshemmede.

Nyhetssak fra 05. desember 2016

Et optimistisk styre i Telemark. Fra venstre Svenn Thore Oredalen, Øivind Bekkevold, Harald Hustuft, Jostein Bakkåker Fosse og Brit B Eikehaug. Foran Gro Bakke og Wenche B Odden.

Stor honnør til KrF og de andre partiene som gjennom budsjettforliket vil gi dette viktige transporttilbudet blant andre til blinde og sterkt svaksynte i minst fire nye fylker. For mange vil dette bety muligheten til å leve et mye mer aktivt liv, understreker styret.

I dag har fire fylker en ordning gjennom statlig støtte. Dette er Møre og  Romsdal, Nord-Trøndelag, Østfold og Aust-Agder. I følge opplegget i statsbudsjettet får brukerne 200 turer per år der de kan bruke drosje og selv betaler en egenandel. I Regjeringens budsjettforslag for 2017, ble det lagt inn 45,2 mill kr som skal sikre tilbudet i de fire fylkene. Gjennom budsjettforliket plusses det nå på med ytterligere 22,6 mill kr fra 1. juli 2017, noe som resulterer i en forventet bevilgning på minst 95 mill kr i 2018.

Vi håper at Telemark blir det neste fylke som blir med i den nasjonale transporttjenesten.  200 turer pr år blir en formidabel forbedring i forhold til den ordningen vi har i dag, understreker et meget samstemt styre.