Helt nødvendig og bra for alle - Få på plass ledelinjer!

Torvet på Notodden er lite tilgjengelig for blinde og svaksynte. I forbindelse med synshemmedes aksjonsuke, der tema er ledelinjer og ledefelt, sjekket blindeforbundets lokallag på Notodden torvet i byen.

Nyhetssak fra 11. juni 2020

Fra venstre, leder Steinar Kittilsen, Ruth Slaaen, Wenche Odden, May-Lis Solum og Øyvind Nesthus som står ved en usynlig ledelinje.

Det er etablert en form for ledelinje over deler av torget, men den er kun taktil og har ikke kontrastfarge. Linjen går i ett med underlaget og kan ikke sees av  svaksynte. Det er viktig at ledelinjer er riktige utformede, at de er taktile (følbare) og visuelt godt synlig, mener lokallaget. I en undersøkelse utført av Opinion, oppgir nesten to av tre synshemmede at de har opplevd å være på steder der det burde vært ledelinjer, men ikke er det. Det gjelder for eksempel på vei inn mot bygninger, til heiser og resepsjoner, på åpne plasser, torg og holdeplasser. I tillegg bør det være oppmerksomhetsfelt eller farefelt der man skal stoppe eller være oppmerksom på noe, eksempelvis et overgangsfelt eller en trapp.

Lokallaget ønsker en helhetlig tilgjengelighetsplan for byen som gjør det trykt og enkelt å ferdes i byen for blinde og svaksynte. På fortau må hindringer fjernes, det må etableres ledelinjer over åpne plasser og torg, uteserveringer må rammes inn og snublefeller fjernes. For blinde og svaksynte er ledelinjer noe av det viktigste en har for å orientere seg. Ledelinjer bidrar også til at fysiske omgivelser blir lesbare for alle. For å sikre god universell utforming er det viktig at synshemmede involveres i byplanleggingen, understreker styret i Notodden lokallag.